O NAŠÍ PRÁCI

NAŠÍM HLAVNÍM KRÉDEM JE HLEDÁNÍ CEST K PŘIROZENÉ JEDNODUCHOSTI

Za každou velkou složitostí, trápením, bolestí či blokem vidíme ukrytou spoustu maličkých jednoduchostí, které někdo nebo něco vměstnalo v příliš krátkém čase na příliš malé místo a nedovolil jim se nadechnout ani zazářit. Nejsou naplněné a čekají na čas, až předají svá poselství. Víme, že každá z těch maličkých jednoduchostí se touží ukázat. Proto hledáme pouze snadná a přirozená řešení.

Smyslem naší práce je poskytovat účinnou pomoc od bolestí, bloků, trápení a černého bahna postupně na všech úrovních. Začínáme na fyzické spojené s tělem, stravou, pitím, pohybem a dýcháním. Následuje psychická úroveň, kde řešíme emoční závady. Nakonec se dostáváme až k duševní rovině, kde řešíme otázku vnitřní motivace k životu, k uzdravení, ke změně, k ukončení starého a započetí nového, aj.

Pomáháme vám tak, abyste si dokázali pomoci sami. Aktivně vás zapojujeme do řešení. Podílíme se na něm všichni společně – jsme tedy společníci! 

O NAŠÍ HISTORII

VŠE ZAČALO V ROCE 2002

Masérna Na Dlani vznikla 1. 9. 2002. Byla založena na velké touze poznávat lidi zblízka, poznávat, jak funguje lidské tělo, myšlení a vztahy na všech možných úrovních. Na začátku byla obrovská úcta k člověku jako ucelené bytosti, k jeho tělu, mysli i duši, k oboru masérskému a léčitelskému, k možnostem seberealizace a trvalého odborného i osobního růstu jeho prostřednictvím.
Od samého počátku se Masérna Na Dlani zaměřuje na hledání cest ke každému klientovi individuálně zvlášť, na poskytování ucelených masérských, terapeutických a poradenských služeb. 

O NAŠEM DEPOZITNÍM MASÉRSKÉM TÝMU  

Od roku 2012 u nás funguje depozitní masérský tým. Jedná se o námi vyškolené maséry, kteří mají naše vzdělání a ovládají naše know-how, ale nejsou dosud členy hlavního masérského týmu. Podílí se na zajišťování našich zakázek pro různé firmy, hotely, cestovní kanceláře, agentury, a to jak na území ČR, tak i v zahraničí. Podílí se také na našich veřejných akcích.

O NAŠEM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

V roce 2006 jsme spustili do provozu náš vlastní vzdělávací systém pro začínající a cizí maséry. Umožňujeme v něm naučit se a ovládnout profesionální masérské a diagnostické techniky, naučit se podnikání v tomto oboru krok za krokem. Pro úspěšné absolventy máme připravenu možnost nezávazné spolupráce v rámci Depozitního masérského týmu příp. později členství v hlavním týmu masérů a budování si kariéry.

O NAŠICH KLIENTECH

Za dobu naší existence se mnozí z vás, našich klientů stali našimi přáteli a věrnými fanoušky. Fandíte nám, podporujete a propagujete, dáváte na nás krásné reference ve vašem okolí. Jste naší nejlepší vizitkou. Děkujeme vám za to.