Z NAŠÍ AUTORSKÉ DÍLNY

Rituální prožitkové masáže

Rituály obecně jsou dlouho dopředu pečlivě plánované události, které mají mít pro své účastníky nejen mystický či magický charakter, ale také konkrétní očekávané poslání. Má se jimi v jejich životech odehrát za zvláštních okolností něco zcela mimořádného, jedinečného a neopakovatelného.

Společným znakem Rituálních prožitkových masáží Na Dlani je pečlivá příprava okolností tak, aby všechno do sebe dokonale zapadlo, aby všechno mělo své místo, svou roli a význam, jasnou symboliku. Vnitřní prožitek z takové rituální masáže by měl být nadčasový. U nás v Masérně Na Dlani se jedná o zcela specifickou skupinu exotických nebo velmi netradičních druhů masáží, které se nedají běžně objednat – musíte být na ně pozváni – a toto pozvání se neodmítá! Fungují jako jakési zasvěcení, ve kterém je zainteresováno vždy více lidí. Na jednu stranu ukončují něčeho starého a na stranu druhou slavnostně zahajují něčeho zcela nového, lepšího, čistšího… Budete mít štěstí zrovna vy?

MASÁŽE 

Rezervujte si

ZVOLTE SI MASÉRA