VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM

Kurzy

V roce 2006 jsme spustili do provozu náš vlastní vzdělávací systém pro začínající a cizí maséry. Umožňujeme v něm naučit se a ovládnout profesionální masérské a diagnostické techniky, naučit se podnikání v tomto oboru krok za krokem. Pro úspěšné absolventy máme připravenu možnost nezávazné spolupráce v rámci Depozitního masérského týmu příp. později členství v hlavním týmu masérů a budování si kariéry. 

Vybírejte z nabídky masérských, diagnostických a terapeutických kurzů Masérny Na Dlani. Jsou hlavním pilířem našeho Vzdělávacího programu Na Dlani. Jsou určeny jak nezkušeným začátečníkům bez praxe, domácím laickým masérům, absolventům rekvalifikačních masérských kurzů, tak i profesionálním masérům. Sestavili jsme je tak, abyste je zvládli v uvedeném čase a mohli získané znalosti a dovednosti ihned použít v praxi

HLAVNÍ KURZ

Kurz LAICKÝCH MASÁŽÍ NA DLANI

Hlavní kurz Laických Masáží Na Dlani tvoří základní pilíř našeho úspěšného masérského know-how. Vyučuje jej leader Masérny Na Dlani – Jan Skura, sám aktivní masér z praxe. Učí vás v něm metodám a vychytávkám, které jsme si sami vyvinuli a odladili, se kterými se jako klienti můžete běžně setkávat v našich masérnách.

Kurz Laických Masáží Na Dlani je veřejný. Můžete je absolvovat volně jako zájmový kurz, ale i jako přípravku na budoucí spolupráci s námi. Je vhodný pro úplné laiky, kteří chtějí přičichnout k maséřině a umět tak namasírovat doma členy své rodiny či známé, ale také pro již aktivní maséry, kteří chtějí změnit styl, nebo se dozvědět něco nového nejen ze světa masérských tahů, ale také symboliky těla. Je součástí tzv. Povinného masérského minima Na Dlani, které musí zvládnout každý, kdo chce s námi masérsky aktivně spolupracovat a opírat se o naše jméno. Jeho zvládnutí je základem pro vstup do našeho depozitního týmu masérů nebo do hlavního masérského týmu.

Absolvováním hlavního kurzu Laických Masáží Na Dlani získáte potřebné dovednosti a znalosti z oblasti masérských tahů a hmatů, které využíváme sami v Masérně Na Dlani. Získáte tak i znalosti pro svou případnou OSVČ praxi, které vám pomohou vyhnout se zbytečným chybám začátečníků. Kurz je ukončen Certifikátem Masáží Na Dlani.

Ceny kurzu jsou rozděleny podle typu kurzu. Vybrat si můžete z několika variant.

1 | Celkový kurz masáží z autorské dílny Masérny Na Dlani  | 4 vyučovací dny, 4 různé techniky masáží – masáže zad vsedě, masáže zad vleže, masáže dolních končetin, cover masáže. | cena 8000,- Kč

2 | Jednodenní kurz jednotlivých technik | pokud vám nevyhovuje absolvovat celý 4 denní kurz najednou, můžete si jej rozložit i do několika měsíců. V jeden den se probere jedna technika masáží, vy si můžete vybrat, jakou chcete začít a poté následné pořadí, vždy podle vypsaných termínů, které vám vyhovují. | cena 3000,- Kč

3 | Individuální kurz, kde se připočítávají náklady spojené s pronájmem prostor a zajištění figuranta. Vzhledem k individuálnímu přístupu, celková délka kurzu je kratší než u veřejného kurzu. | cena 3500,- Kč / jednodenní kurz  | 12000,- Kč /4 denní kurz 

Součástí kurzu jsou skripta, občerstvení a možnost opakování kurzu zdarma, kdykoliv, kdy je vypsán termín a umožní to kapacita kurzu.

KURZ LAICKÝCH MASÁŽÍ NA DLANI

Chceš se naučit masírovat?

ZJISTIT VÍCE

VAŠE MOŽNOSTI

Termíny kurzů pro rok 2024

KURZ LAICKÝCH MASÁŽÍ

  • Únor  26. – 29.
  • Duben 22. – 25.
  • Červen 3. – 6.
  • Září 9. – 12.
  • Listopad 18. – 21.
  • vždy 9:00 – 15:00
  • Cena 8000,- Kč

JEDNODENNÍ KURZY TECHNIK MASÁŽÍ NA DLANI

únor 26. | 9:00 – 15:00 | dolní končetiny

únor 27. | 9:00 – 15:00 | záda vleže

únor 28. | 9:00 – 15:00 | cover masáž

únor 29. | 9:00 – 15:00 | záda vsedě

duben 22. | 15:00 – 21:00 | cover masáže

duben 23. | 15:00 – 21:00 | záda vsedě

duben 24. | 15:00 – 21:00 | záda vleže

duben 25. | 15:00 – 21:00 | dolní končetiny

červen 3.  | 9.00-15:00 | cover masáže

červen 4.  | 9:00-15:00 | záda vsedě

červen 5.  | 9:00-15:00 | záda vleže

červen 6.  | 9:00-15:00 | dolní končetiny

září 6. |  9:00-15:00 | dolní končetiny

září 6. |  9:00-15:00 | záda vleže

září 6. |  9:00-15:00 | cover masáže

září 6. |  9:00-15:00 | záda vsedě

říjen 4. | 15:00 – 21:00 | záda vsedě

listopad 18.  | 15:00 – 21:00 | cover masáž

listopad 19.  | 15:00 – 21:00 | záda vleže 

listopad 20.  | 15:00 – 21:00 | záda vsedě 

listopad 21.  | 15:00 – 21:00 | dolní končetiny

Cena 3000,-Kč 

REZERVACE

8000,- Kč | nebo min záloha 5000,- Kč převodem na účet minimálně 7 dní před začátkem kurzu (termín pro podání přihlášek) | Číslo účtu vám bude sděleno jako odpověď na váš registrační e-mail či sms. V případě neúčasti nebo neomluvení se z kurzu MÉNĚ NEŽ 7 DNÍ před začátkem kurzu, účtujeme storno poplatek ve výši zálohy. Pokud se kurz z jakéhokoliv důvodu neuskuteční, nebo přesune na jiný termín, peníze vám budou vráceny v plné výši. Doplatek lze provézt nejpozději v první den kurzu. Cena zahrnuje skripta, spotřebovaný materiál, základní pohoštění a celodenní pitný režim.

PŘIHLÁŠKY

Zasílejte mailem na skura@masernanadlani.cz, kde uveďte, prosím, své celé jméno, datum narození, telefonický kontakt a také město, ze kterého jste. Zasláním těchto údajů souhlasíte s jejich zpracováním.
Na základě vašeho mailu vám obratem zašleme údaje o platbě rezervace. Přihláška je platná až po zaplacení rezervace.

CO S SEBOU

Pohodlné oblečení, zápisníky, celodenní svačinku a dobrou náladu

Na konci tohoto kurzu, obdrží účastník certifikát o jeho absolvování. Zároveň se tak stává členem depozitního týmu Masérny Na Dlani a může využívat výhod pro tyto členy (účast na akcích, pronájem masérny, zvýhodněné ceny při nákupu masérských pomůcek, školení atd.). 

VÍCE INFO

Mgr. Jan Skura | tel. 775 369 085 | skura@masernanadlani.cz |

CO OČEKÁVAT

Jak to na našich kurzech chodí

Máme upřímný zájem předat vám v určeném čase maximum informací a dovedností tak, abyste si ihned po skončení kurzu nebo lekce věděli rady v praxi, co a jak dělat, a pokud možno už k tomu nepotřebovali skripta. Teorii prokládáme praktickými ukázkami, osobními zkušenostmi, krátkými diskusemi a pravidelnými přestávkami pro vydechnutí. Praktické části kurzů jsou vyučovány výhradně zkušenými maséry, kteří jsou sami aktivními praktiky, podrobně znají život masérský, provozují vlastní masérny. Během výuky se jich proto můžete ptát na cokoliv, co vás o masérství zajímá. Nic není tabu.

Každý kurz či lekce začíná vzájemným sladěním kurzistů na jednu vlnu při pohodové kávičce nebo čaji. Tento čas využíváme k seznámení vás s obecnými věcmi. Následuje krátká přestávka nebo prostor pro diskusi a hned nato jdeme na praktickou komentovanou ukázku toho, co vás budeme celý den učit. Uděláte si první poznámky a vrhnete se na nezbytnou teorii doplněnou návodnými obrázky apod. Po teoretické části kurzu nebo lekce následuje praxe, kdy se věnujte ve dvojicích praktickým nácvikům vyučované metody. Po celý čas jste pod bedlivým dohledem zkušeného lektora. Závěr dne pak patří předávání certifikátů a placení.

Naší zásadou je dělat kurzy pro malopočetné skupiny kurzistů tak, aby se lektor mohl věnovat každému z vás osobně. Počítejte s neformální přátelskou atmosférou, kdy tykání není žádnou výjimkou. Děláme si to přece sami pro sebe!

Všechny kurzy podle jedné filozofie

Ve všech našich kurzech ctíme jednu filozofii, filozofii Na Dlani. Vyučované metody jsou zcela originální. Pocházejí výhradně z autorských dílen našich lektorů, z jejich poznatků a potřeb reálné praxe, žádné závadné a nepoužitelné školní postupy. Opíráme se v nich o úspěchy, kterých jsme už dosáhli. Jsou sestaveny tak, aby se navzájem doplňovaly. Toto oceníte, pokud si u nás uděláte více masérských kurzů. Je tedy jedno, kterým kurzem začnete a kterým budete pokračovat. Všechny vám pomohou poskládat si ucelený obrázek o tom, jak vypadá ryzí masérství propagované Masérnou Na Dlani. Kurzy jsou modulové, to znamená, že se dají jeden do druhého skládat. Neztratíte v nich hlavní záměr, proč jste vlastně masérství původně chtěli dělat. Podpoříme vás v něm. Všechno musí dávat smysl, být čím dál ucelenější, přesnější a přínosnější. Musí vám umožňovat růst, pokračovat ve vzdělání, zvyšovat si osobní a odbornou úroveň, profesionalizovat se.

Certifikace Masérnou Na Dlani

Základním posláním našich kurzů je učit vás různým masérským, diagnostickým a léčitelským metodám pomalu a postupně tak, jak budete schopni vnímat a vstřebávat. Náš vzdělávací program je jedinečný, systematický a ucelený. Proto si dovolujeme drtivou většinu kurzů certifikovat a garantovat vlastním jménem, protože si stojíme za jejich metodikou, kvalitou obsahu a lektorů, praktickým přínosem.

Modulová koncepce kurzů

Neexistuje žádný masérský kurz, který by vás naučil v jednom všemu, co budete kdy v praxi potřebovat, co budete chtít používat a blíže poznávat. Skutečnost jinde je obvykle taková, že musíte absolvovat mnoho kurzů na různých místech v různých školách u různých lektorů než si vytříbíte vlastní názor, než získáte ověřené zkušenosti a originální masérský rukopis. Kvalita takových kurzů a reálná použitelnost vyučované látky se může od sebe výrazně lišit. Některé vám hodně dají, jiných litujete, že jste do nich vůbec investovali a ztráceli čas. Na jednom se dozvíte, že pro to a to platí „A“, na druhém zase, že „A“ rozhodně neplatí, ale platí „B“, a na dalším, že „A“ i „B“ platí pouze v případě, když nejprve uděláte „C“. Metody vyučované jinde se tak mohou navzájem omezovat nebo dokonce vylučovat.

U nás v Masérně Na Dlani na to jdeme zgruntu jinak. Kurzy tvoříme podle jedné koncepce, podle jedné filozofie, metody se navzájem nevylučují, ale vhodně doplňují a upřesňují. Můžete je do sebe kombinovat, modulovat si vlastní mozajku vašeho rukopisu. Kdo z vás má potenciál a chuť aktivně růst a rozvíjet se, prostřednictvím našich kurzů je mu to bohatě dopřáno!

A jedno milé překvapení na konec – absolventům našich kurzů umožňujeme neomezené bezplatné opakování každého z absolvovaných kurzů či lekce tolikrát, kolikrát budete chtít, dokonce u libovolného z vyučujících lektorů! To rozhodně stojí za úvahu a investici! Opakování je přeci matka moudrosti. A je-li ještě podporováno bezplatností, pak není překážek, proč se znovu nezúčastnit a připomenout si detaily, které vám minule unikly nebo na které jste zapomněli.

Certifikace našich kurzů

Naše kurzy jsou certifikovány Masérnou Na Dlani. Certifikace se opírá o její dobrou pověst. Garantujeme kvalitu našich lektorů, úroveň jejich výuky a péče o vás, ucelenost a koncepčnost obsahu kurzů, účinnost a bezpečnost postupů a okamžitou plnohodnotnou použitelnost v praxi. Upozorňujeme vás, že naše kurzy jsou sice certifikované Masérnou Na Dlani, ale nejsou akreditované MŠMT. Neopravňují vás ke zřízení platného živnostenského listu!

Podmínky pro získání certifikátu z kurzu

Certifikáty z absolvovaných kurzů získáte jejich řádným absolváním a zaplacením. Nemusíte tedy skládat žádné závěrečné zkoušky ani písemné testy. Praktické znalosti a dovednosti budou mluvit za vás. Stavíme na předpokladu, že pokud něčemu nebudete ani po čase rozumět nebo pokud na něco zapomenete, uvážíte sami, zda přijít na opakování kurzu či lekce, které máte od nás doživotně zdarma.