VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM

Kurzy

V roce 2006 jsme spustili do provozu náš vlastní vzdělávací systém pro začínající a cizí maséry. Umožňujeme v něm naučit se a ovládnout profesionální masérské a diagnostické techniky, naučit se podnikání v tomto oboru krok za krokem. Pro úspěšné absolventy máme připravenu možnost nezávazné spolupráce v rámci Depozitního masérského týmu příp. později členství v hlavním týmu masérů a budování si kariéry. Postupem času jsme přidali přednášky a semináře pro širokou veřejnost.

Vybírejte z široké nabídky masérských, diagnostických a terapeutických kurzů Masérny Na Dlani. Jsou hlavním pilířem našeho Vzdělávacího programu Na Dlani. Jsou určeny jak nezkušeným začátečníkům bez praxe, domácím laickým masérům, absolventům rekvalifikačních masérských kurzů, tak i profesionálním masérům. Sestavili jsme je tak, abyste je zvládli v uvedeném čase a mohli získané znalosti a dovednosti ihned použít v praxi

HLAVNÍ KURZ

Kurz LAICKÝCH MASÁŽÍ NA DLANI

Hlavní kurz Laických Masáží Na Dlani tvoří základní pilíř našeho úspěšného masérského know-how. Vyučuje jej leader Masérny Na Dlani – Jan Skura, sám aktivní masér z praxe. Učí vás v něm metodám a vychytávkám, které jsme si sami vyvinuli a odladili, se kterými se jako klienti můžete běžně setkávat v našich masérnách.

Kurz Laických Masáží Na Dlani je veřejný. Můžete je absolvovat volně jako zájmový kurz, ale i jako přípravku na budoucí spolupráci s námi. Je vhodný pro úplné laiky, kteří chtějí přičichnout k maséřině a umět tak namasírovat doma členy své rodiny či známé, ale také pro již aktivní maséry, kteří chtějí změnit styl, nebo se dozvědět něco nového nejen ze světa masérských tahů, ale také symboliky těla. Je součástí tzv. Povinného masérského minima Na Dlani, které musí zvládnout každý, kdo chce s námi masérsky aktivně spolupracovat a opírat se o naše jméno. Jeho zvládnutí je základem pro vstup do našeho depozitního týmu masérů nebo do hlavního masérského týmu.

Absolvováním hlavního kurzu Laických Masáží Na Dlani získáte potřebné dovednosti a znalosti z oblasti masérských tahů a hmatů, které využíváme sami v Masérně Na Dlani. Získáte tak i znalosti pro svou případnou OSVČ praxi, které vám pomohou vyhnout se zbytečným chybám začátečníků. Kurz je ukončen Certifikátem Laických Masáží Na Dlani, který vás opravňuje k opakování daného kurzu kdykoliv zdarma, pro případ, že nebudete masérsky aktivní a budete si chtít osvěžit paměť.  Také si můžete mezi námi vybrat osobního Patrona, kterého se můžete ptát na co chcete a bude vás doprovázet na vaší masérské cestě. Budete moci dále pokračovat ve vzdělávání, v osobním a odborném růstu za zvýhodněných podmínek.

KURZ LAICKÝCH MASÁŽÍ NA DLANI

Chceš se naučit masírovat?

ZJISTIT VÍCE

VAŠE MOŽNOSTI

Termíny kurzů pro rok 2020

Náš hlavní kurz můžete absolvovat jako celek 4x do roka v naší domovské Ostravě, nebo naučit se jednotlivé techniky masírovaní na samostatných jednodenních kurzech v průběhu celého roku a seskládat si tak harmonogram podle vašich možností.  Jaro léto podzim a zima, vždy jeden cyklus kurzu a  jednodenní kurzy v průběhu celého roku navíc. Díky našim masérským Tour jsme poznali, že zájem o náš přístup k masážím je čím dál větší. Lidé se zajímají o své tělo a způsoby jakým nám dává tělo najevo.

KURZ LAICKÝCH MASÁŽÍ

14.- 18. prosinec 2020

Cena 6000,- Kč

KURZ LAICKÝCH MASÁŽÍ NA DLANI

JEDNODENNÍ

Kurz laických masáží 3 – Dolní končetiny | 4.11.2020
Kurz Cover masáží | 2.12.2020

Cena 2000,-Kč 

DALŠÍ MOŽNOSTI

Nadstavbové kurzy

Pokračovací nadstavbové kurzy Masérny Na Dlani jsou rozšířenou možností, jak a kam si prohloubit vaše znalosti a dovednosti, jak zvyšovat vaši odbornost a profesionalitu. Jsou veřejné a můžete je absolvovat volně jako zájmové nebo jako nadstavbové pokračovací k hlavním kurzům.

Stejně jako je tomu u hlavních kurzů, také pokračovací kurzy vyučují sami aktivní maséři z praxe, v tomto případě naši externí kolegové, kamarádi, u kterých máme ověřenou kvalitu výuky.  Učí vás v nich metodám, se kterými se jako klienti můžete běžně setkávat v našich masérnách.

Termíny našich pokračovacích kurzů najdete v sekci Kalendář akcí a kurzů.

NÁZEV KURZU LEKCE DÉLKA CENA
Kurz reflexní terapie na chodidlech 1 lekce 1 x 10 hodin 1.500 Kč
Kurz baňkování 1 lekce 1x 10 hodin 1500 Kč
Kurz masáží horkými lávovými kameny 3 lekce 3 x 10 hodin 3 x 1.500 Kč
Kurz královské masáže 1 lekce 1 x 10 hodin 1.500 Kč
Kurz ušních svící 1 lekce 1 x 10 hodin 1.500 Kč

CO OČEKÁVAT

Jak to na našich kurzech chodí

Máme upřímný zájem předat vám v určeném čase maximum informací a dovedností tak, abyste si ihned po skončení kurzu nebo lekce věděli rady v praxi, co a jak dělat, a pokud možno už k tomu nepotřebovali skripta. Teorii prokládáme praktickými ukázkami, osobními zkušenostmi, krátkými diskusemi a pravidelnými přestávkami pro vydechnutí. Praktické části kurzů jsou vyučovány výhradně zkušenými maséry, kteří jsou sami aktivními praktiky, podrobně znají život masérský, provozují vlastní masérny. Během výuky se jich proto můžete ptát na cokoliv, co vás o masérství zajímá. Nic není tabu.

Každý kurz či lekce začíná vzájemným sladěním kurzistů na jednu vlnu při pohodové kávičce nebo čaji. Tento čas využíváme k seznámení vás s obecnými věcmi. Následuje krátká přestávka nebo prostor pro diskusi a hned nato jdeme na praktickou komentovanou ukázku toho, co vás budeme celý den učit. Uděláte si první poznámky a vrhnete se na nezbytnou teorii doplněnou návodnými obrázky apod. Po teoretické části kurzu nebo lekce následuje praxe, kdy se věnujte ve dvojicích praktickým nácvikům vyučované metody. Po celý čas jste pod bedlivým dohledem zkušeného lektora. Závěr dne pak patří předávání certifikátů a placení.

Naší zásadou je dělat kurzy pro malopočetné skupiny kurzistů tak, aby se lektor mohl věnovat každému z vás osobně. Počítejte s neformální přátelskou atmosférou, kdy tykání není žádnou výjimkou. Děláme si to přece sami pro sebe!

Všechny kurzy podle jedné filozofie

Ve všech našich kurzech ctíme jednu filozofii, filozofii Na Dlani. Vyučované metody jsou zcela originální. Pocházejí výhradně z autorských dílen našich lektorů, z jejich poznatků a potřeb reálné praxe, žádné závadné a nepoužitelné školní postupy. Opíráme se v nich o úspěchy, kterých jsme už dosáhli. Jsou sestaveny tak, aby se navzájem doplňovaly. Toto oceníte, pokud si u nás uděláte více masérských kurzů. Je tedy jedno, kterým kurzem začnete a kterým budete pokračovat. Všechny vám pomohou poskládat si ucelený obrázek o tom, jak vypadá ryzí masérství propagované Masérnou Na Dlani. Kurzy jsou modulové, to znamená, že se dají jeden do druhého skládat. Neztratíte v nich hlavní záměr, proč jste vlastně masérství původně chtěli dělat. Podpoříme vás v něm. Všechno musí dávat smysl, být čím dál ucelenější, přesnější a přínosnější. Musí vám umožňovat růst, pokračovat ve vzdělání, zvyšovat si osobní a odbornou úroveň, profesionalizovat se.

Certifikace Masérnou Na Dlani

Základním posláním našich kurzů je učit vás různým masérským, diagnostickým a léčitelským metodám pomalu a postupně tak, jak budete schopni vnímat a vstřebávat. Náš vzdělávací program je jedinečný, systematický a ucelený. Proto si dovolujeme drtivou většinu kurzů certifikovat a garantovat vlastním jménem, protože si stojíme za jejich metodikou, kvalitou obsahu a lektorů, praktickým přínosem.

Modulová koncepce kurzů

Neexistuje žádný masérský kurz, který by vás naučil v jednom všemu, co budete kdy v praxi potřebovat, co budete chtít používat a blíže poznávat. Skutečnost jinde je obvykle taková, že musíte absolvovat mnoho kurzů na různých místech v různých školách u různých lektorů než si vytříbíte vlastní názor, než získáte ověřené zkušenosti a originální masérský rukopis. Kvalita takových kurzů a reálná použitelnost vyučované látky se může od sebe výrazně lišit. Některé vám hodně dají, jiných litujete, že jste do nich vůbec investovali a ztráceli čas. Na jednom se dozvíte, že pro to a to platí „A“, na druhém zase, že „A“ rozhodně neplatí, ale platí „B“, a na dalším, že „A“ i „B“ platí pouze v případě, když nejprve uděláte „C“. Metody vyučované jinde se tak mohou navzájem omezovat nebo dokonce vylučovat.

U nás v Masérně Na Dlani na to jdeme zgruntu jinak. Kurzy tvoříme podle jedné koncepce, podle jedné filozofie, metody se navzájem nevylučují, ale vhodně doplňují a upřesňují. Můžete je do sebe kombinovat, modulovat si vlastní mozajku vašeho rukopisu. Kdo z vás má potenciál a chuť aktivně růst a rozvíjet se, prostřednictvím našich kurzů je mu to bohatě dopřáno!

A jedno milé překvapení na konec – absolventům našich kurzů umožňujeme neomezené bezplatné opakování každého z absolvovaných kurzů či lekce tolikrát, kolikrát budete chtít, dokonce u libovolného z vyučujících lektorů! To rozhodně stojí za úvahu a investici! Opakování je přeci matka moudrosti. A je-li ještě podporováno bezplatností, pak není překážek, proč se znovu nezúčastnit a připomenout si detaily, které vám minule unikly nebo na které jste zapomněli.

Certifikace našich kurzů

Naše kurzy jsou certifikovány Masérnou Na Dlani. Certifikace se opírá o její dobrou pověst. Garantujeme kvalitu našich lektorů, úroveň jejich výuky a péče o vás, ucelenost a koncepčnost obsahu kurzů, účinnost a bezpečnost postupů a okamžitou plnohodnotnou použitelnost v praxi. Upozorňujeme vás, že naše kurzy jsou sice certifikované Masérnou Na Dlani, ale nejsou akreditované MŠMT. Neopravňují vás ke zřízení platného živnostenského listu!

Podmínky pro získání certifikátu z kurzu

Certifikáty z absolvovaných kurzů získáte jejich řádným absolváním a zaplacením. Nemusíte tedy skládat žádné závěrečné zkoušky ani písemné testy. Praktické znalosti a dovednosti budou mluvit za vás. Stavíme na předpokladu, že pokud něčemu nebudete ani po čase rozumět nebo pokud na něco zapomenete, uvážíte sami, zda přijít na opakování kurzu či lekce, které máte od nás doživotně zdarma.