Z NAŠÍ AUTORSKÉ DÍLNY

Doplňkové metody

Každý z našich masérů využívá svou vlastní specifickou skupinu doplňkových masérských, diagnostických a terapeutických metod, kterou si vytvořil a ověřil sám během svého studia a odborného zrání a kterou si také stále aktualizuje a rozvíjí. Především doplňkovými metodami se lišíme jeden od druhého.

Doplňkové masérské, diagnostické a terapeutické metody využíváme v naší každodenní praxi pro upřesnění a zesílení hlavních používaných masérských postupů a metod. Jedná se např. o reikování, moxování, baňkování, Dornovu metodu, Shiatsu, Su-Jok, tejpování,  aromaterapii, reflexologii, numerologii, astrologii, tarot, automatickou kresbu, kyvadlo atd., k čemu kdo má vlohy a k čemu inklinuje.