Masérské kurzy

Vybírejte z široké nabídky masérských, diagnostických a terapeutických kurzů Masérny Na Dlani. Jsou hlavním pilířem našeho Vzdělávacího programu Na Dlani. Jsou určeny jak nezkušeným začátečníkům bez praxe, domácím laickým masérům, absolventům rekvalifikačních masérských kurzů, tak i profesionálním masérům. Sestavili jsme je tak, abyste je zvládli v uvedeném čase a mohli získané znalosti a dovednosti ihned použít v praxi.

 

Hlavní kurzy Masérny Na Dlani

Název kurzu Počet lekcí Délka trvání Cena
1. Kurz baňkování (vakuové baňky za studena) 1 lekce 1 x 10 hodin 1.500 Kč
2. Kurz Cover masáží (přes deku, možno v oblečení) 1 lekce 1 x 10 hodin 1.500 Kč
3. Kurz laických masáží (částečné olejové masáže)
3 lekce 3 x 10 hodin 3 x 1.500 Kč
4. Kurz Reiki relaxační masáže (celková zezadu) 1 lekce 1 x 10 hodin 1.500 Kč

 

Hlavní kurzy Masérny Na Dlani tvoří základní pilíře našeho úspěšného masérského know-how. Vyučují je členové našeho masérského týmu, sami aktivní maséři z praxe. Učí vás v nich metodám a vychytávkám, které jsme si sami vyvinuli a odladili, se kterými se jako klienti můžete běžně setkávat v našich masérnách.

Hlavní kurzy Masérny Na Dlani jsou veřejné. Můžete je absolvovat volně jako zájmové kurzy, ale i jako přípravku na budoucí spolupráci s námi. Jsou součástí tzv. Povinného masérského minima Na Dlani, které musí zvládnout každý, kdo chce s námi masérsky aktivně spolupracovat a opírat se o naše jméno. Jejich zvládnutí je základem pro vstup do našeho depozitního týmu masérů nebo do hlavního masérského týmu.

Absolvováním všech hlavních kurzů Masérny Na Dlani získáte potřebné dovednosti a znalosti pro úspěšnou OSVČ praxi, které vám pomohou vyhnout se zbytečným chybám začátečníků. Získáte Certifikát Maséra Na Dlani, se kterým si můžete mezi námi vybrat osobního Patrona, který vás bude doprovázet na vaší masérské cestě. Certifikát Maséra Na Dlani vám otevře možnost pronájmů našich maséren, pokud ještě nemáte svou, k výdělku a k profesionální kariéře pod naší hlavičkou. Budete moci dále pokračovat ve vzdělávání, v osobním a odborném růstu za zvýhodněných podmínek.

Termíny našich hlavních kurzů najdete v sekci Kalendář akcí a kurzů. Přečtěte si také o bonusech pro naše kurzisty.

 

Pokračovací nadstavbové kurzy Masérny Na Dlani

Název kurzu Počet lekcí Délka trvání Cena
1. Kurz masáží horkými lávovými kameny Hot-Stones 3 lekce 3 x 10 hodin 3 x 1.500 Kč
2. Kurz reflexní masáže obličeje horkými lávovými kameny 1 lekce 1 x 10 hodin 1.500 Kč
3. Kurz čakrové masáže horkými lávovými kameny 1 lekce 1 x 10 hodin 1.500 Kč
4. Kurz sportovních masáží 3 lekce 3 x 10 hodin 3 x 1.500 Kč
5. Kurz tejpování 1 lekce 1 x 10 hodin 1.500 Kč
6. Kurz Gaya masáží
1 lekce 1 x 10 hodin 1.500 Kč
7. Kurz Reiki relaxační masáže 1 lekce 1 x 10 hodin 1.500 Kč
8. Kurz královské masáže 1 lekce 1 x 10 hodin 1.500 Kč

 

Pokračovací nadstavbové kurzy Masérny Na Dlani jsou rozšířenou možností, jak a kam si prohloubit vaše znalosti a dovednosti, jak zvyšovat vaši odbornost a profesionalitu. Jsou veřejné a můžete je absolvovat volně jako zájmové nebo jako nadstavbové pokračovací k hlavním kurzům.

Stejně jako je tomu u hlavních kurzů, také pokračovací kurzy vyučují členové našeho masérského týmu, sami aktivní maséři z praxe. Učí vás v nich metodám, se kterými se jako klienti můžete běžně setkávat v našich masérnách.

Termíny našich pokračovacích kurzů najdete v sekci Kalendář akcí a kurzů. Přečtěte si také o bonusech pro naše kurzisty.

 

Alternativní kurzy Masérny Na Dlani

Název kurzu Délka trvání Cena
1. Kurz praktické numerologie 3 lekce 3 x 4 hodiny 3 x 600 Kč
2. Kurz alternativní diagnostiky 3 lekce 3 x 4 hodiny 4 x 600 Kč
3. Reiki zasvěcování do I. - IV. stupně individ. xxx xxx
4. Psychosomatika a symbolika těla individ. xxx xxx
5. Etikoterapie individ. xxx xxx

 

Alternativní kurzy a semináře Masérny Na Dlani detailně rozšiřují a prohlubují vaše znalosti a dovednosti o intuitivní, diagnostické a terapeutické metody, přispívají ke schopnosti rychlého a přesného odkrývání hlubokých souvislostí v potížích klientů a jejich životních okolností. Etikoterapie je námi chápána jako matka všech terapií.

Termíny konání našich alternativních kurzů najdete v sekci Kalendář akcí a kurzů. Přečtěte si také něco o bonusech pro naše kurzisty.


Rekvalifikační masérské kurzy s akreditací MŠMT ČR

Akreditované rekvalifikační masérské kurzy (ARMK) pro vás zajišťujeme ve spolupráci se společností Zázraky duše s.r.o., ul. 1. máje 103, Ostrava - Vítkovice. Veškeré informace o obsahu, cenách a termínech konání rekvalifikačních masérských kurzů najdete na stránkách www.zazrakyduse.cz.

 

Jak to na našich kurzech chodí

Máme upřímný zájem předat vám v určeném čase maximum informací a dovedností tak, abyste si ihned po skončení kurzu nebo lekce věděli rady v praxi, co a jak dělat, a pokud možno už k tomu nepotřebovali skripta. Teorii prokládáme praktickými ukázkami, osobními zkušenostmi, krátkými diskusemi a pravidelnými přestávkami pro vydechnutí. Praktické části kurzů jsou vyučovány výhradně zkušenými maséry, kteří jsou sami aktivními praktiky, podrobně znají život masérský, provozují vlastní masérny. Během výuky se jich proto můžete ptát na cokoliv, co vás o masérství zajímá. Nic není tabu.

Každý kurz či lekce začíná vzájemným sladěním kurzistů na jednu vlnu při pohodové kávičce nebo čaji. Tento čas využíváme k seznámení vás s obecnými věcmi. Následuje krátká přestávka nebo prostor pro diskusi a hned nato jdeme na praktickou komentovanou ukázku toho, co vás budeme celý den učit. Uděláte si první poznámky a vrhnete se na nezbytnou teorii doplněnou návodnými obrázky apod. Po teoretické části kurzu nebo lekce následuje praxe, kdy se věnujte ve dvojicích praktickým nácvikům vyučované metody. Po celý čas jste pod bedlivým dohledem zkušeného lektora. Závěr dne pak patří předávání certifikátů a placení.

Naší zásadou je dělat kurzy pro malopočetné skupiny kurzistů tak, aby se lektor mohl věnovat každému z vás osobně. Počítejte s neformální přátelskou atmosférou, kdy tykání není žádnou výjimkou. Děláme si to přece sami pro sebe!

 

Všechny kurzy podle jedné filozofie

Ve všech našich kurzech ctíme jednu filozofii, filozofii Na Dlani. Vyučované metody jsou zcela originální. Pocházejí výhradně z autorských dílen našich lektorů, z jejich poznatků a potřeb reálné praxe, žádné závadné a nepoužitelné školní postupy. Opíráme se v nich o úspěchy, kterých jsme už dosáhli. Jsou sestaveny tak, aby se navzájem doplňovaly. Toto oceníte, pokud si u nás uděláte více masérských kurzů. Je tedy jedno, kterým kurzem začnete a kterým budete pokračovat. Všechny vám pomohou poskládat si ucelený obrázek o tom, jak vypadá ryzí masérství propagované Masérnou Na Dlani. Kurzy jsou modulové, to znamená, že se dají jeden do druhého skládat. Neztratíte v nich hlavní záměr, proč jste vlastně masérství původně chtěli dělat. Podpoříme vás v něm. Všechno musí dávat smysl, být čím dál ucelenější, přesnější a přínosnější. Musí vám umožňovat růst, pokračovat ve vzdělání, zvyšovat si osobní a odbornou úroveň, profesionalizovat se.

 

Certifikace Masérnou Na Dlani

Základním posláním našich kurzů je učit vás různým masérským, diagnostickým a léčitelským metodám pomalu a postupně tak, jak budete schopni vnímat a vstřebávat. Náš vzdělávací program je jedinečný, systematický a ucelený. Proto si dovolujeme drtivou většinu kurzů certifikovat a garantovat vlastním jménem, protože si stojíme za jejich metodikou, kvalitou obsahu a lektorů, praktickým přínosem.

 

Modulová koncepce kurzů

Neexistuje žádný masérský kurz, který by vás naučil v jednom všemu, co budete kdy v praxi potřebovat, co budete chtít používat a blíže poznávat. Skutečnost jinde je obvykle taková, že musíte absolvovat mnoho kurzů na různých místech v různých školách u různých lektorů než si vytříbíte vlastní názor, než získáte ověřené zkušenosti a originální masérský rukopis. Kvalita takových kurzů a reálná použitelnost vyučované látky se může od sebe výrazně lišit. Některé vám hodně dají, jiných litujete, že jste do nich vůbec investovali a ztráceli čas. Na jednom se dozvíte, že pro to a to platí "A", na druhém zase, že "A" rozhodně neplatí, ale platí "B", a na dalším, že "A" i "B" platí pouze v případě, když nejprve uděláte "C". Metody vyučované jinde se tak mohou navzájem omezovat nebo dokonce vylučovat.

U nás v Masérně Na Dlani na to jdeme zgruntu jinak. Kurzy tvoříme podle jedné koncepce, podle jedné filozofie, metody se navzájem nevylučují, ale vhodně doplňují a upřesňují. Můžete je do sebe kombinovat, modulovat si vlastní mozajku vašeho rukopisu. Kdo z vás má potenciál a chuť aktivně růst a rozvíjet se, prostřednictvím našich kurzů je mu to bohatě dopřáno!

A jedno milé překvapení na konec - absolventům našich kurzů umožňujeme neomezené bezplatné opakování každého z absolvovaných kurzů či lekce tolikrát, kolikrát budete chtít, dokonce u libovolného z vyučujících lektorů! To rozhodně stojí za úvahu a investici! Opakování je přeci matka moudrosti. A je-li ještě podporováno bezplatností, pak není překážek, proč se znovu nezúčastnit a připomenout si detaily, které vám minule unikly nebo na které jste zapomněli.

 

Certifikace našich kurzů

Naše kurzy jsou certifikovány Masérnou Na Dlani. Certifikace se opírá o její dobrou pověst. Garantujeme kvalitu našich lektorů, úroveň jejich výuky a péče o vás, ucelenost a koncepčnost obsahu kurzů, účinnost a bezpečnost postupů a okamžitou plnohodnotnou použitelnost v praxi. Upozorňujeme vás, že naše kurzy jsou sice certifikované Masérnou Na Dlani, ale nejsou akreditované MŠMT. Neopravňují vás ke zřízení platného živnostenského listu!

 

Podmínky pro získání certifikátu z kurzu

Certifikáty z absolvovaných kurzů získáte jejich řádným absolváním a zaplacením. Nemusíte tedy skládat žádné závěrečné zkoušky ani písemné testy. Praktické znalosti a dovednosti budou mluvit za vás. Stavíme na předpokladu, že pokud něčemu nebudete ani po čase rozumět nebo pokud na něco zapomenete, uvážíte sami, zda přijít na opakování kurzu či lekce, které máte od nás doživotně zdarma.

 


Kde nás najdete

Podívejte se na seznam našich provozoven, kam si zajít na masáž.

Vyberte si svého maséra

Prohlédněte si seznam našich masérů a vyberte si. Volba je na vás.

Dejte na doporučení klientů

Zajímá vás, co o nás napsali naši klienti? Poznejte nás blíže.